Hướng dẫn nhận điểm thưởng

Thể lệ chương trình “Tích lũy điểm thưởng dành cho khách hàng ”

1. Tên chương trình: “Tích lũy điểm thưởng dành cho khách hàng”.

2. Sản phẩm, dịch vụ khuyến mại: Mỹ phẩm Keysky.

3. Hình thức: Đặt hàng trực tuyến online qua website
4. Thời gian: Không giới hạn

5. Địa bàn: Trên toàn quốc.

6. Đối tượng được hưởng ưu đãi:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm tại shop
7. Cơ cấu quà tặng: Tặng coin tích lũy dần khi mua sản phẩm qua website, giới thiệu bạn mua sản phẩm qua website.

8. Nội dung chi tiết của chương trình:

– Mua một sản phẩm tặng 1000 coin
– Giới thiệu bạn bè mua tặng 200 coin/lượt
Điểm thưởng không được phép chuyển nhượng qua lại giữa những thẻ khác nhau.

8.3 Quy định về đổi điểm thành tiền thưởng:
Khách hàng đạt điểm đổi theo cách giảm giá cho các lần mua tiếp theo
Đối với chủ thẻ Eximbank Visa Platinum: khách hàng tích lũy được 25.000 điểm sẽ đổi được tiền thưởng 500.000 đồng.
Đối với chủ thẻ Jetstar Eximbank JCB, khách hàng tích lũy được 5.000 điểm sẽ đổi được mã voucher điện tử Jetstar mệnh giá 100.000 đồng.
Riêng với chủ thẻ Eximbank One World MasterCard, khách hàng tích lũy được 1 điểm sẽ đổi được 1 dặm bay của Việt Nam Airlines.
Đối với chủ thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ khác: khách hàng tích lũy được 2.500 điểm sẽ đổi được tiền thưởng 50.000 đồng.
8.4 Thời gian đổi điểm:
Bất kỳ lúc nào mua hàng
cover-oil-2